Вчимося ефективно управляти: факультет менеджменту КІБіТ

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниВчимося ефективно управляти: факультет менеджменту КІБіТ

В наш час, коли відбувається активний розвиток бізнесу, особливо цінується вміння управляти. Організовувати роботу відділу, підбирати персонал, супроводжувати операції або угоди – навряд чи це зможе зробити людина, яка не володіє менеджерськими компетенціями. Будь-яке підприємство – як бюджетна організація, так і приватна компанія, потребує кваліфікованих співробітників, здатних налагодити робочий процес. Саме тому практично в кожному ВНЗ є факультет менеджменту, де проводиться навчання відповідних фахівців.

З причини поширення професії, слово «менеджер» стало асоціюватися практично з будь-якою роботою, в тому числі і некваліфікованої. Проаналізувавши діяльність факультету менеджменту КІБіТ, спробуємо разом розібратися, якими мають бути компетенції та вміння менеджера, що б в подальшому зробити успішну кар’єру.

Менеджмент в КІБіТ: як відбувається підготовка управлінців.

menedjment1Сьогодні процес навчання на економічних факультетах вимагає суттєвих перетворень. Порівняльна характеристика освітніх систем Чехії, Польщі, Німеччини, Франції та Великобританії дозволяє проаналізувати досвід впровадження в навчальний процес інноваційних методик. Київський інститут бізнесу та технологій здійснює підготовку фахівців сучасного зразка, і робить акцент на формування компетенцій. Завдяки активній міжнародній співпраці, викладачі інституту менеджменту в КІБіТ мають можливість реалізувати позитивні переваги своїх закордонних колег і здійснювати кросскультурні комунікації в навчанні.

Головними профільними дисциплінами, які формують професійні компетенції майбутнього керівника, є:

 • «Основи менеджменту»
 • «Стратегічний менеджмент»
 • «Логістика»
 • «Проектний менеджмент»
 • «Управління персоналом»
 • «Управління часом»

Навчальний процес на факультеті менеджменту в Київському інституті бізнесу та технологій передбачає роботу зmenedjment викладачем в режимі «онлайн» – таку можливість надає платформа Google Classroom, де студенти можуть ознайомитися з планом викладацького курсу, отримати індивідуальне або групове завдання, а також інформацію про терміни його виконання . Висока академічна мобільність викладачів та студентів дає можливість реалізувати в навчальному процесі сучасні методи навчання (тренінгові технології, проведення майстер-класів, аналіз і обговорення кейсових завдань), характерні для західноєвропейських факультетів менеджменту та бізнесу. На кожне практичне заняття студенти готують свої авторські презентації з головними темами дисциплін і здійснюють обробку презентаційного матеріалу у формі доповідей.

Особливістю навчання в КІБіТ є реальна можливість здійснити підготовку студентів відповідно до вимог сучасних підприємств, організацій, транснаціональних корпорацій. Вся система навчання здійснюється з пріоритетом практичної підготовки. Навчальний процес на економічних факультетах повинен робити акцент на практичному застосуванні всіх теоретичних складових кожного модуля фахових дисциплін і кожної теми семінарських занять. Викладачі всіляко вітають студентську ініціативу, а також нестандартний підхід у вирішенні завдань.

Протягом всього періоду навчання студенти готують свої проекти з бізнесу, відпрацьовують їх основні параметри та публічно захищають. Подібна практика існує на факультеті бізнесу в вищих навчальних закладах США, де навчання менеджерів і підприємців проводиться виключно за проектним методикам, в тому числі з використанням мобільних додатків.

Також постійно відбувається інтеграція науки до освітнього процесу. На основі своїх проектів студенти готують тези доповідей і постійно беруть участь в наукових конференціях.

У навчальному процесі Київського інституту бізнесу та технологій передбачений четвертий модуль, під час якого студенти відвідують різні підприємства (як комерційні, так і бюджетні), де знайомляться з виробництвом, а також спілкуються з керівництвом і ТОП менеджерами.

Спеціальності факультету «Менеджмент» в Київському інституті бізнесу та технологій

menedjment3Багатофункціональність поняття «менеджмент» знаходить своє відображення в спеціалізації і формуванні відповідних напрямів підготовки. На відміну від багатьох ВНЗ, які стверджують напряму підготовки з прив’язкою до певної сфери діяльності (транспорт, промисловість, спорт і т.д.), КІБіТ віддає перевагу компетентнісному підходу, тому критерієм поділу на спеціальності в Інституті виступають саме компетенції, якими будуть володіти майбутні випускники. Факультет менеджменту в Київському інституті бізнесу та технологій проводить підготовку за наступними напрямками:

Спеціальність «Менеджмент» дає можливість отримати поглиблені економічні теоретичні та практичні знання для виконання управлінських, організаційних, консультаційних та інших функцій менеджера, а також дає можливість отримати перспективну роботу в успішних організаціях. В процесі навчання студенти набувають наступних навичок:

 • організація виробництва;
 • розподіл службових обов’язків між співробітниками;
 • складання бізнес-планів;
 • робота зі спеціалізованими комп’ютерними програмами;
 • побудова маркетингової стратегії

Випускники спеціальності «Менеджмент організацій» успішно працюють на керівних посадах в державних та недержавних установах, а також в корпораціях, консорціумах, холдингах, аудиторських і консалтингових, інвестиційних і комерційних компаніях. Великі можливості відкриває сфера бізнесу для менеджерів із продажу. Випускники Київського інституту бізнесу та технологій мають всі підстави самостійно займатися господарською діяльністю, з метою досягти успіху в підприємництві, отримати прибуток та поліпшити своє матеріальне становище.

Специфіка спеціальності «Публічне адміністрування» полягає в тому, що знання та навички, які отримають студенти на факультеті «Менеджмент» під час навчання в КІБіТ, дають їм унікальну можливість для подальшого кар’єрного зростання в органах державної влади і місцевого самоврядування.

Професорсько-викладацький склад інституту забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців муніципального, регіонального, загальнодержавного та міжнародного рівня, які сформують нове покоління управлінців, які будуть мають глибокі знання, здатні системно та інноваційно мислити, приймати ефективні рішення і ставати на захист інтересів суспільства.

Під час навчання студенти оволодіють навичками, яким навчають в інститутах управління, а саме:

 • принципами та механізмами публічного управління в процесі розвитку суспільства;
 • методами формування, моніторингу та контролю прийняття управлінських рішень на регіональному і місцевому рівнях;
 • основами методології, технології та процедурами публічного адміністрування;
 • новими підходами до надання державної допомоги для розвитку окремих регіонів і галузей економіки;

Доповнити і розширити список компетенцій майбутнім випускникам Інституту можна під час навчання наpishenina освітній програмі «Підприємництво», яка розроблена на правах автономії ВНЗ за зразком аналогічних програм факультетів управління бізнесом в США і Європі. Під час всього процесу навчання відбувається розробка і реалізація студентських проектів, в яких вони «приміряють» на себе різні ролі – керівника, фінансового директора, HR, менеджера середньої ланки і т.д. Дипломна робота випускника – власний Start Up, а підсумок навчання – зустріч з інвесторами, готовими вкласти в нього гроші.

Уніфікація програм підготовки бакалаврів і спеціалістів з менеджменту дозволяє продовжити навчання в магістратурі КІБіТ.

У Київському інституті бізнесу та технологій функціонує кафедра менеджменту і публічного адміністрування, де під керівництвом доктора економічних наук, професора Пішеніної Тетяни Іллівни проводиться наукова та науково-методична робота, мета якої – виховання кваліфікованих управлінських кадрів шляхом формування відповідних компетенцій.

Уміння управляти не дається від народження, будь-які задатки потребують відповідного розвитку, і що б стати сучасним менеджером, потрібно отримати сучасну освіту. Шукаєте, де навчитися ефективному управлінню? Зупиніться, адже ви потрапили за адресою! Вступайте до КІБіТ і ставайте професіоналом!