Cучасний стан та напрями регіонального розвитку економіки

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниCучасний стан та напрями регіонального розвитку економіки

18–20 квітня для студентів денної та заочної форм навчанняЖитомирської філії КІБІТ в рамках вивчення курсу «Регіональна економіка» відбулись лекції Куценко Віри Іванівни — доктора економічних наук, професора, завідувача відділом суспільних проблем сталого розвитку ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України» (м. Київ).

Під час лекцій професор Куценко В.І. проаналізувала сучасний стан та напрями регіонального розвитку економіки, розкрила сутність територіальноїта галузевої структури господарського комплексу України та їїрегіонів, а також висвітлила питання раціонального й ефективного природокористування, природоохоронної діяльності, акцентувала увагу на економічних механізмах їх стимулювання та наводила приклади світового досвіду у сфері охорони здоров’я.

Лекція викликала величезний інтерес і масу запитань у слухачів, на які лектор дав детальні та обґрунтовані відповіді.