Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниКонкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи

Розвиток світової економіки на сучасному етапі характеризується глобалізацією ринків, посиленням конкуренції, інтенсифікацією міжнародних економічних зв’язків. Визначальною метою кожної країни за таких умов стає економічне зростання, збільшення ваги в економічному просторі розвинених держав, покращення інвестиційного клімату і, як результат, підвищення її конкурентного статусу, в основі якого лежить конкурентоспроможність її регіонів.

Посилення міжнародної конкуренції, обмеженість природних ресурсів, соціальні та політичні проблеми економічного розвитку обумовлюють необхідність постійного удосконалення системи управління конкурентоспроможністю національної економіки.

Саме тому вже шостий рік поспіль Київський інститут бізнесу та технологій проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи». Названа конференція проходила 26–27 квітня 2012 року в Житомирській філії КІБІТ за участю представників Житомирської міської ради, провідних науковців України, керівників та фахівців підприємств, докторантів, аспірантів та викладачів.

Робота конференції проходила у семи секціях: конкурентоспроможність України в контексті глобалізації світової економіки; управління конкурентоспроможністю підприємств як складова регіональної політики в умовах глобалізації; фінансово-економічні відносини підприємств в умовах кризи; маркетингові та логістичні рішення в системі менеджменту; туристична індустрія як важливий фактор забезпечення конкурентоспроможності регіональної економіки; модернізація системи економічної освіти як важливий чинник забезпечення конкурентоспроможності; проблеми особистісно-професійного становлення конкурентоспроможного фахівця.

Конференція пройшла у досить жвавому ритмі, панувала атмосфера взаємної підтримки і поваги. Доповідачі намагалися донести до аудиторії результати своєї клопіткої праці. Приємно відзначити, що аудиторія чула і розуміла доповідачів. Усі учасники отримали позитивні емоції і ще протягом тривалого часу продовжували дискутувати.

За результатами роботи конференції видано збірник матеріалів Шостої Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи».