Світоглядні та методологічні принципи креативності в освітній системі сьогодення

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниСвітоглядні та методологічні принципи креативності в освітній системі сьогодення

Викладачі Житомирської філії КІБІТ Саух Ірина Василівна та Казьмерчук Анастасія Вікторівна взяли участь у роботі Всеукраїнського круглого столу «Світоглядні та методологічні принципи креативності в освітній системі сьогодення», що відбувався у Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

Найбільшу зацікавленість викликали доповіді провідних фахівців педагогічної науки: доктора філософських наук, професора, дійсного члена Національної академії педагогічних наук України, директора Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України Зязюна Івана Андрійовича, доктора психологічних наук, професора, дійсного члена Національної академії педагогічних наук України, директора Інституту проблем виховання АПН України Беха Івана Дмитровича, начальника відділу педагогічної освіти та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Даниленка Володимира Івановича.

Під час роботи обговорювались наступні наукові проблеми:

  • Світоглядні та ціннісні аспекти креативності у професійній підготовці майбутнього фахівця.
  • Конкурентоспроможність випускників ВНЗ України на ринку праці.
  • Соціальне замовлення на професійну підготовку фахівців за участі великого бізнесу.
  • Забезпечення мотивації студентів до навчання.
  • Виховання креативності та нелінійного мислення в системі роботи з обдарованою молоддю.
  • Духовні засади національного виховання.
  • Етичне виховання педагога культурно-освітнього середовища в інтересах соціальної і міжконфесійної злагоди.