П’ята Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі»

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниП’ята Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі»

В останні десятиріччя туризм став невід’ємним компонентом світового економічного розвитку, а його обслуговування перетворилось в організовану індустрію багатьох держав. Сьогодні туризм суттєво впливає на такі ключові галузі економіки, як транспорт і зв’язок, торгівля, діяльність готелів і ресторанів, охорона здоров’я, сільське господарство. Туристична діяльність тісно пов’язана з використанням історичної та природної спадщини, вивченням традицій та культур різних країн і саме тому є хрестоматійним прикладом того, як потрібно узгоджувати між собою вирішення завдань економічного зростання та сталого розвитку.

Україна та Польща мають величезний потенціал формування стабільних двосторонніх відносин у туристичній сфері, проте рівень його реалізації в межах світового туристичного ринку залишається дуже низьким. Передусім наявність асиметрії розвитку туризму двох регіонів проявляється в нестабільності інститутів управління туристичною сферою, значних відмінностях організаційно-економічного та правового регулювання туризму, недостатній співпраці між туристичними суб’єктами держав, незадовільному науковому супроводі розвитку туризму та неповноті представлення організацій з просування і підтримки туристичних продуктів.

Саме тому вже п’ятий рік поспіль Київський інститут бізнесу та технологій проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі». Названа конференція проходила 29-30 вересня 2011 року в Житомирській філії КІБІТ за участю представників Житомирської обласної державної адміністрації, провідних науковців України в галузі туризму (д.е.н., проф. Куценко В.І. (м. Київ), д.е.н., в.о. проф. Пунько Б.М. (м. Львів), к.с/г.н., доцент Ю.С.Христук (м. Львів), д.е.н., доц. М.П.Мальська (м. Львів), Н.Є.Кудла (м. Львів)), керівників та фахівців туристичних підприємств, докторантів, аспірантів та викладачів.

Необхідність активізації діяльності туристичних адміністрацій країн в напрямі вивчення проблем міжрегіонального та транскордонного туристичного співробітництва та обґрунтування пріоритетів покращення взаємодії туристичного підприємництва в межах українсько-польського регіону, важливість розробки науково-обґрунтованої концепції створення та розміщення центрів розвитку туризму по території України з визначенням найоптимальніших організаційно-правових форм, окресленням першочергових завдань, джерел фінансування їх діяльності; налагодження співробітництва з польськими туристичними інформаційними центрами та здійснення з останніми обміну інформаційними матеріалами; актуальність підготовки вузькоспеціалізованих фахівців у сфері туризму на основі вивчення досвіду іноземних навчальних закладів та розробка нових напрямів підготовки спеціалістів у туристичній сфері були сформульовані у вітальному виступі директора Житомирської філії КІБІТ.

Робота конференції проходила у п’яти секціях:

  • Туристичний бізнес в системі народногосподарського комплексу країни. Аспекти розвитку туристичної індустрії України;
  • Теоретичні та прикладні аспекти менеджменту та маркетингу туристичної діяльності;
  • Туристичні ресурси України. Фінансово-економічні результати діяльності туристичних підприємств;
  • Міжнародний туризм як галузь сталого розвитку та як засіб міжкультурної взаємодії; психолого-педагогічні аспекти туризму.

У цілому конференція пройшла на високому науково-методичному рівні, панувала атмосфера взаєморозуміння. Доповідачі намагалися донести до аудиторії результати своїх досліджень. Усі учасники отримали позитивні емоції і ще протягом тривалого часу продовжували дискутувати.

За результатами роботи конференції розроблені рекомендації її учасників, а також видано збірник матеріалів П’ятої  Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі».