Спілкування як інструмент професійної діяльності

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниСпілкування як інструмент професійної діяльності

Успіхи людини в житті, її взаємини з іншими членами суспільства залежать від уміння спілкуватися. Спілкування — це складний процес встановлення та розвитку контактів між людьми, взаємодії особистостей, в основі якого ле­жить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з метою інфор­мування.

Саме в процесі спілкування і тільки через спілкування може проявитися сутність людини. У спілкуванні розкривається суб’єктивний світ однієї людини для іншої. Крім того, для того щоб мати успішну професійну діяльність, фахівцю необхідно навчитися читати невербальні сигнали. Вміючи це робити, він може про клієнта, партнера, співробітника або про будь-яку іншу людину, яку бачить вперше, довідатися ще до того, як вона почне говорити.

В Уманській філії відбулося відкрите заняття на тему: «Спілкування як інструмент професійної діяльності», яке провела доц. Січкар С.А.