Шановні колеги! У цьому році пройде ювілейна       ХХ міжнародна науково-практична конференція КІБіТ «Студент - Дослідник - Фахівець».

Конференція пройде в два етапи:

 • перший етап - регіональний - пройде на базі філій КІБіТ
 • другий - національний - пройде в КІБіТі у Києві 

Запрошуємо студентів та викладачів до участі в конференції! Надсилайте тези до друку у Віснику КІБіТ.

Секції: 

 • Економічні аспекти сучастності та навчання бізнесу;
 • Проблеми менеджменту та маркетингу: реалії бізнесу;
 • Новітні інформаційні технології як засоби менеджменту бізнесу;
 • Психологія: практичі та теоретичні аспекти.

Робочі мови конференції:

українська, російська, англійська

Вимоги до оформлення тез:

 1. Ініціали, прізвище автора (авторів), місто,
 2. Назва доповіді,
 3. Текст тез,
 4. Список літератури,
 5. При цитуванні – кінцеві посилання (в тексті посилання оформити наступним чином: [1, с.50].
 6. Обсяг: до 7 000 символів з пробілами. 

Тези надсилаються файлом з розширенням .doc або .docх на адресу vestnik@kibit.edu.ua до 1 квітня 2016 року.


Повна версія правил прийому 2016 на офіційному сайті Київського інституту бізнесу та технологій.

Згідно вимог Міністерства освіти і науки України, для вступу до інститутів та університетів у 2016 році діють сертифікати ЗНО лише 2016 року, і вони є обов'язковими для всіх абітурієнтів, які вступають з атестатом про повну загальну середню освіту (11 класів).

Наш інститут позіціоную себе як один з найкращих інститутів бізнес освіти, ми готуємо випускників до роботи у сучасних бізнес установах. Одним з підрозділів Інституту є школа бізнесу, яка дає менеджмент освіту рівня топ-менеджменту, і яка входить до топ 5 бізнес шкіл Києва та України, серед бізнес шкіл університетів.


Вступити до нашого навчального закладу

у ВЕСНЯНИЙ НАБІР (з 16 по 19 травня) 

можна з такими документами: 

 

Хочу перевестися або поновитися з іншого ВНЗ

Прийом документів на поновлення та переведення здійснюється приймальною комісією протягом всього навчального року, в межах ліцензійних обсягів на конкурсних засадах.

Вступайте до Київського Інституту Бізнесу та Технологій за академічною довідкою* КІБіТу або іншого ВНЗ.

Звертайтеся до деканату у Києві або філіях, Вам порахують академічну різницю та запропонують курс, на якому Ви зможете продовжити навчання за обраною спеціальністю.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:

 • Менеджмент 
 • Фінанси і кредит
 • Облік і аудит
 • Психологія 
 
Прийом документів: з 9:00-17:00 (понеділок - п'ятниця) за адресою.
 

При собі мати такі документи:

 • академічну довідку або копію залікової книжки.
 • паспорт громадянина України;
 • військовий квиток або приписне свідоцтво;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.

*Академічна довідка містить інформацію про рік вступу та закінчення навчання, форму навчання, спеціальність студента, спеціалізацію та перелік захищених курсових робіт. Обов’язковими даними є перелік вивчених дисциплін з оцінками та кількість годин в рамках кожної з них. Згідно з довідкою в новому ВНЗ роблять звірку різниці годин і перезарахування предметів, якщо кількість прослуханих годин збігається з їх кількістю в новому навчальному закладі.

Маєш диплом молодшого спеціаліста. Хочу диплом бакалавра!

Вступай до Київського Інституту Бізнесу та Технологій на ІІ або ІІІ курс* на підставі диплома молодшого спеціаліста.

Дати вступних іспитів, заочна:
19.02.2016 16.00 Вступ до фаху. Основи обліку і оподаткування
22.02.2016 16.00 Вступ до фаху. Основи психології
23.02.2016 16.00 Вступ до фаху. Основи менеджменту
24.02.2016 16.00 Вступ до фаху. Основи публічного управління і адміністрування
 
Телефони для довідок у Києві або філіях.
 
Прийом документів за адресою.
заочна форма з 15 по 18 лютого 2016 року з 10:00-17:00 крім неділі.

* За спорідненими напрямами.

Маєш диплом бакалавра за відповідною спеціальністю. Хочу диплом спеціаліста!
Вступайте до Київського Інституту Бізнесу та Технологій на освітньо-кваліфікафійний рівень "спеціаліст" з дипломом бакалавра за відповідною спеціальністю (термін навчання – 1 рік).
 

Спеціальності для вступу:

 1. 19.02.2016 16.00 Іноземна мова 
 2. 22.02.2016 16.00 Вступ до фаху. Основи психології
 1. 19.02.2016 16.00 Іноземна мова 
 2. 20.02.2016 16.00 Вступ до фаху. Основи обліку і оподаткування
 1. 19.02.2016 16.00 Іноземна мова 
 2. 24.02.2016 16.00 Вступ до фаху. Основи менеджменту
 1. 19.02.2016 16.00 Іноземна мова 
 2. 24.02.2016 16.00 Вступ до фаху. Основи публічного управління і адміністрування
 

Прийом документів за адресою: з 9:00-17:00 (понеділок - п'ятниця).

Київ — 11 800 -16 900 грн/рік*(в залежності від обраної спеціальності);
Філії — 7 900 - 10 900 грн/рік*(в залежності від обраної спеціальності);
*для випускників КІБіТ – пільгові умови
 

Телефони для довідок у Києві та філіях. 

При собі мати такі документи:
 • диплом бакалавра і додаток до нього;
 • диплом спеціаліста/магістра і додаток до нього (при наявності);
 • паспорт громадянина України;
 • військовий квиток або приписне свідоцтво;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.

Вже є вища освіта. Хочу другу вищу!

Вступай до Київського Інституту Бізнесу та Технологій на другу вищу освіту з дипломом бакалавра (спеціаліста, магістра) за іншою спеціальністю (термін навчання – 1,5 роки).

Спеціальності для вступу:

 1. 28.07.2016 16.00 Іноземна мова 
 2. 30.07.2016 16.00 Вступ до фаху. Основи психології
 3. 03.082.2016 16.00 Співбесіда
 1. 28.07.2016 16.00 Іноземна мова 
 2. 29.07.2016 16.00 Вступ до фаху. Основи обліку і оподаткування 
 3. 03.08.2016 16.00 Співбесіда
 1. 28.07.2016 16.00 Іноземна мова 
 2. 01.08.2016 16.00 Вступ до фаху. Основи менеджменту
 3. 03.08.2016 16.00 Співбесіда
 1. 28.07.2016 16.00 Іноземна мова 
 2. 02.08.2016 16.00 Вступ до фаху. Основи публічного управління і адміністрування
 3. 03.08.2016 16.00 Співбесіда

 

Прийом документів за адресою: з 9:00-17:00 (понеділок - п'ятниця).

Київ — 11 800 -16 900 грн/рік*(в залежності від обраної спеціальності);
Філії — 7 900 - 10 900 грн/рік*(в залежності від обраної спеціальності);
*для випускників КІБіТ – пільгові умови
 

Телефони для довідок у Києві та філіях. 

При собі мати такі документи:
 • диплом бакалавра і додаток до нього;
 • диплом спеціаліста/магістра і додаток до нього (при наявності);
 • паспорт громадянина України;
 • військовий квиток або приписне свідоцтво;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.
Маєш атестат та cертифікат ЗНО з трьох предметів (від 100 балів з кожного предмета)
Вступай до Київського Інституту Бізнесу та Технологій за трьома сертифікатами ЗНО на І курс денної форми навчання за спеціальностями наших Факультетів:
 
 
Факультет психології
 
1. Спеціальність "Психологія" 
Сертифікат ЗНО з української мови та літератури (ваговий коефіцієнт 0,3) ≥ 100 балів;
Сертифікат ЗНО з історії України (ваговий коефіцієнт 0,3) ≥ 100 балів.
Сертифікат ЗНО з біології або іноземної мови (ваговий коефіцієнт 0,3) ≥ 100 балів;
 

Факультет економіки
 
1. Спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування"
Сертифікат ЗНО з української мови та літератури (ваговий коефіцієнт 0,3) ≥ 100 балів;
Сертифікат ЗНО з Історії України (ваговий коефіцієнт 0,3) ≥ 100балів.
Сертифікат ЗНО з математики або географії (ваговий коефіцієнт 0,3) ≥ 100 балів;
 
2. Спеціальність "Облік і оподаткування"
Сертифікат ЗНО з української мови та літератури (ваговий коефіцієнт 0,3 ) > 100 балів 
Сертифікат ЗНО з математики (ваговий коефіцієнт 0,3) > 100 білів
Сертифікат ЗНО з іноземної мови або біології (ваговий коефіцієнт 0,3) > 100 балів 
 
 
Факультет менеджмента
 
1. Спеціальність "Менеджмент"
Сертифікат ЗНО з української мови та літератури (ваговий коефіцієнт 0,3) ≥ 100 балів;
Сертифікат ЗНО з історії України (ваговий коефіцієнт 0,3) ≥ 100 балів.
Сертифікат ЗНО з математики або іноземної мови (ваговий коефіцієнт 0,3 ) ≥ 100 балів;
 
2. Спеціальність "Публічне управління та адміністрування" 
Сертифікат ЗНО з української мови та літератури (ваговий коефіцієнт 0,3) ≥ 100 балів;
Сертифікат ЗНО з історії України (ваговий коефіцієнт 0,3) ≥ 100 балів.
Сертифікат ЗНО з географії або біології (ваговий коефіцієнт 0,3 ) ≥ 100 балів;
 
Прийом документів для вступу на денну форму навчання за адресою:  
з 11 липня по 27 липня 2016 року з 9:00 до 17:00, крім неділі.

 

 
Київ - денна форма навчання — 10 900 грн/рік;
Філії - денна форма навчання — 6 900 грн/рік;
 
Телефони для довідок у твоєму місті.
 
При собі мати такі документи:
 
 • атестат про закінчення 11 класів і додаток до нього;
 • паспорт громадянина України;
 • військовий квиток або приписне свідоцтво;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
 • 3 сертифікати ЗНО;
 • для неповнолітніх абітурієнтів – паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків.
Після закінчення навчання у Київському Інституті Бізнесу та технологій одержуєш диплом бакалавра та продовжуєш навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст» або «магістр».

 

Новини КІБІТ Фотогалерея