Правила прийому до економіко-технологічного коледжу Київського інституту бізнесу та технологій

Київський інститут бізнесу та технологійНовиниПравила прийому до економіко-технологічного коледжу Київського інституту бізнесу та технологій

pravila3В сучасності великої популярності набирає середня спеціалізована освіта. Пріоритетні рішення сучасної молоді – отримати кваліфікацію за обраною спеціальністю. Навчання в коледжі стає престижним для учнів дев’ятого класу та випускників училищ. Щоб допомогти зорієнтуватися серед «підводних каменів» вступної компанії, коледж КІБіТ надає вступникам загальну інформацію з правил прийому.

Хто може претендувати на навчання в економіко-технологічному коледжі КІБіТ?

Випускники девятого класу вступають до коледжу  на основі базової загальної середньої освіти . Конкурс проводиться у формі вступних іспитів з української мови та другого предмету із загальноосвітньої програми школи. Вступники зараховуються на перший курс коледжу.

Випускники одинадцятого класу можуть бути зараховані до навчального закладу на основі повної загальної середньої освіти. Підставою для зарахування виступають два сертифікати ЗНО або результати вступних іспитів. Обов’язковим є наявність сертифікату ЗНО або складання іспиту з української мови. Другий предмет обирається із загальноосвітньої програми, виходячи із специфіки спеціальності. У 2017 році приймаються сертифікати ЗНО 2016 та 2017 років. Вступники, що вступають на підставі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, зараховуються на другий курс коледжу. Особи, що вступають на основі вступних іспитів, зараховуються на перший курс коледжу.

Випускники професійних училищ та ліцеїв вступають до коледжу на основі диплома кваліфікованого робітника. Зарахування  відбувається за результатами іспитів з української мови та фахового вступного випробування («Основи фінансів», «Основи бухгалтерського обліку», «Основи інформатики» і т.д.). Вступники зараховуються на другий курс коледжу.

Випускники коледжів, технікумів, вищих навчальних закладів, що бажають отримати додаткову освіту, вступають до коледжу на основі диплома молодшого спеціаліста/бакалавра/спеціаліста. Зарахування  відбувається на другий курс коледжу за результатами іспитів з української мови та фахового вступного випробування.

Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала. Фінансування навчання здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в Коледжі здійснюється за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

Який порядок подачі заяв до вступу?

Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви в паперовій формі. Заява подається вступником особисто до приймальної комісії Коледжу та реєструється в Єдиній базі в день її прийняття.

Терміни подачі заяв:

 • для вступників на основі базової загальної середньої освіти – з 1 липня по 14 липня 2017 року
 • для вступників на основі повної загальної середньої освіти – з 12 липня по 1 серпня 2017 року
 • для вступників на основі диплому кваліфікованого робітника, диплому молодшого спеціаліста, диплому бакалавра, спеціаліста – з 24 липня по 21 серпня 2017 року
 • прийом документів на заочну форму навчання відбувається з 8 серпня по 6 вересня 2017 року. Для випускників дев’ятого классу заочна форма навчання не передбачена.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою pravila1навчання з 12 до 26 липня включно можуть подати заяви також і в електронній формі в режимі он-лайн. Коледж створює консультаційні центри при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, і додатка до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, і додатка до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • медичну довідку, форма 086-о.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів для участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією навчального закладу, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Як проводиться конкурсний відбір та зарахування?

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі, але не пізніше дня завершення прийому документів.

pravila2Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, або знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається

За результатами конкурсного відбору приймальна комісія КІБіТ формує рейтингові списки, які оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті коледжу.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті коледжу та відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі. Рекомендованим до зарахування вступникам членами приймальної комісії надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги до зарахування, а саме: подати особисто оригінали документів до приймальної комісії коледжу. Подані оригінали зберігаються у навчальному закладі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

Договір про надання освітніх послуг між коледжом та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

Накази про зарахування на навчання видаються ректором Інституту, в структурі якого знаходиться коледж, на підставі рішення приймальної комісії. Накази оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті коледжу.

Якщо студент не приступив до занять на протязі 10 днів з початку навчального року, його контракт анулюється. На звільнене місце проводиться додатковий конкурсний відбір.

Вступна компанія економіко-технологічного коледжу КІБіТ.

Обравши справу свого майбутню, люди часто не знають куди вступати. Отримавши початкові знання із своєї спеціальності, випускники училищ бажають вчитися далі. Також є спеціалісти з фундаментальною освітою, які бажають навчитися прикладним спеціальностям.

Фаховий коледж КІБіТ Київського інституту бізнесу та технологій здатен задовольнити потреби в освіті вступників будь-якої категорії. Для навчання декількох членів одної родини  в КІБіт передбачені пільгові умови.

За додатковою інформацією звертайтеся до приймальної комісії за адресою м.Київ, пров.Зоряний 15 або за телефоном +38 (050) 341-42-42. Також ви можете залишити електронну заявку на нашому сайті www.kibit.ua.

Відвідавши наш навчальний заклад, ви зможете познайомитись з викладацьким складом та  оцінити наші  технологічні можливостями, що, можливо, додасть  коледжу КІБіТ додаткових бонусів у ваших очах. Представники приймальної комісії нададуть вам кваліфіковану консультацію з будь-якого питання і ви зможете дізнатись все, що вас цікавить з приводу вступу.

Нагадуємо, що прийом документів починається з 1 липня 2017 року! Не зволікайте та вступайте!