Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти

Київський інститут бізнесу та технологійПодіїТренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Інститут вищої освіти НАПН України
Проект «Формування мережі експертів із забезпечення якості вищої освіти»

Проект «Нова система акредитації як засіб забезпечення якості та подолання корупції у вищій освіті»
Тренінг для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти
14 березня 2019 р., Київський інститут бізнесу та технологій, Київ, пров. Зоряний 1/5

ПРОГРАМА

Сесія 1. Сучасне розуміння якості вищої освіти: український контекст (9.30-11.00)

/ Ольга Кушнір (90*)
• Зміна парадигми
• Основні тренди розвитку систем забезпечення якості. Нормативна база
• Забезпечення і вдосконалення якості вищої освіти: два виміри якості та стандартів
o Знайомство учасників

Сесія 2. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (11.30-13.00)

/ Ольга Кушнір (90*)
• Відповідність існуючих в Україні практик забезпечення якості вимогам «Стандартів і рекомендацій щодо
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» (ESG-2015)
• Модель системи ЗЯ освітньої діяльності та якості ВО у ЗВО
• Практичне завдання
o Створення опитувальника для студента

Сесія 3. Розробка освітньої програми: нове бачення (13.30-15.00)

/ Ольга Кушнір (90*)
• Визначення терміну «Результати навчання», відмінність РН від компетентностей.
• Програмні РН та РН окремих компонент освітньої програми. РН, навчальне навантаження студента та
кредити ЄКТС.
• Роль і місце РН в стандартах освіти, освітніх програмах, описах навчальних дисциплін. Вимоги до РН.
• Рекомендації щодо формулювання РН різного рівня (включаючи таксономію Блума та приклади)
o Робота в групах, створення РН для своїх програм

Сесія 4. Самоаналіз та Інструменти для оцінювання якості вищої освіти (15.30-17.00)

/ Ольга Кушнір (45*)
• Перехід від кількісних показників до якісних (експертних)
• Самоаналіз закладу вищої освіти як складова процесу акредитації освітніх програм
• Університетська система забезпечення принципів академічної доброчесності: мета, завдання, функції,
структура.

Підведення підсумків та організаційні питання

/ Ольга Кушнір (45*)
• Анкета зворотного зв’язку
• Підготовка та складання он-лайн тесту; сертифікація
• Інші організаційні питання