cherv

Сергій Червяк

Випуск 2015 року. Спеціальність: Практична психологія

Багаторічний досвід роботи в психіатрії вказує на необхідність поглиблення знань з психології, необхідних для багатомірного диференційованого підходу до встановлення діагнозу у хворих.

Тому дуже важливо обрати високоакредитований навчальний заклад з кваліфікованими кадрами. Знання, отримані на кафедрі психології КІБіТу, дозволяють більш широко поглянути на ряд психопатологічних, психосоматичних проблем у медицині, удосконалити різноманітність індивідуального підходу до лікування кожного хворого.

Власний досвід навчання у КІБІТі дозволяє мені, як спеціалісту в області клінічної психології, з впевненістю рекомендувати цей ВУЗ для отримання ґрунтовних знань та практичних навичок.

Дякую за можливість вчитись у вас!