Що таке сесія в КІБіТ?

Страшне слово «сесія» переслідує студентів ще із минулого століття. За часів СРСР система освіти була дуже суворою, і студенти боялися іспитів майже так само, як і зубних лікарів. Коридори заповнювали розмови про строгих викладачів, правила і формули сприймалися адекватно лише на «шпаргалках», а «мандраж» був супутником як і «трієчників», так і круглих відмінників.

Епоха змін принесла зміни й у вищій освіті. Старі правила та стереотипи зникли, а їх місце замінили нові правила, сформовані в рамках цінностей «студентоцентрізма» і «Life long learning» (навчання протягом усього життя). Студенти стали більш свідомими та мотивованими до навчання, а впровадження кредитно-модульної системи істотно знизило рівень суб’єктивності оцінки викладача, і прибрало страх перед екзаменатором.

Однак лібералізація навчального процесу призвела до інших проблем – нерегулярності навчання, відсутності на заняттях, засвоєння матеріалу «ривками», і відповідно недостатнього знання предмета. Стало ясно, що перехід до нової системи повинен бути поступовим та безболісним, а контроль студентів – чітким та об’єктивним.

Розробляючи стратегію контролю знань, адміністрація Київського інституту бізнесу та технологій використала найефективніші алгоритми із старої та нової системи навчання, адаптувавши їх під особливості бізнес освіти КІБіТ. Отже, яким чином проходить сесія для студентів нашого Інституту?

Етап 1. Навчання та контроль відвідуваності на протязі семестру

Вимоги кредитно-модульної системи (ECTS), коли студент повинен протягом семестру набрати від 60 до 100 балів, залишаються функціональними і актуальними. Однак адміністрація та викладачі допомагають «набирати» ці бали не лише за допомогою контрольних завдань. Робота на практичних заняттях, участь в тренінгах, підготовка наукових виступів, робота із проектами – все це оцінюється певною кількістю балів, які з часом складають семестрову оцінку. Ну а для не зовсім старанних студентів у деканата КІБіТ є інший стимул для роботи на заняттях – щоденні перевірки відвідуваності пар і за необхідностю профілактична бесіда із батьками.

Етап 2. Заповнення онлайн платформи Google Classroom

Продуктивна робота на заняттях підкріплюється інтернет навчанням, коли студент повинен виконати всі завдання викладача, викладені на онлайн платформі Google Classroom. При зарахуванні студент отримує персональну корпоративну електронну пошту і власний аккаунт, із якого він може приєднатися до будь-якого навчального курсу КІБіТ. І протягом семестру кожен учень повинен стежити за матеріалами, які викладає викладач, а також виконувати всі завдання.

Етап 3. Фінальний тест

Згідно із кредитно-модульною системою, студент повинен набрати під час семестру мінімум 40 балів, інакше він буде не допущений до сесії, і відправиться на повторне слухання курсу. Також студент, який набрав понад 90 балів, отримує іспит «автоматом», за підсумками семестрового роботи.

Що б допомогти хлопцям та дівчатам набрати додаткову кількість балів, адміністрація Київського інституту бізнесу та технологій ввела із кожного предмету фінальний тест, який складається з 20-50 питань і завдань, і передбачає знання всього матеріалу навчального курсу. Здача тесту вбиває відразу «двох зайців» – закріплює вивчене, і підвищує рейтингову оцінку.

Етап 4. Залік / іспит

Вивчення будь-якої навчальної дисципліни завершується підсумковим контролем – заліком або іспитом. Викладачі заздалегідь роздають студентам список питань, які потрібно підготувати, і під час проведення контролю студент відповідає на два-три із них. Якщо це іспит, то питання згруповані і прописані в екзаменаційних білетах, якщо залік – даються викладачем в довільній формі. Формат контролю теж визначається викладачем, але найчастіше використовується комбінована форма, коли студент робить записи на аркуші, а потім в усній бесіді обґрунтовує свою відповідь.

У разі відсутності студента на іспиті, якщо він не набрав достатню кількість балів для підсумкової оцінки, деканат призначає дату перездачі. Можна скласти іспит повторно, і навіть отримати при цьому найвищу оцінку.

Якщо ж всі завдання і фінальний тест виконаний, а студент відсутній із поважних причин (що підтверджено документально), підсумкова оцінка може бути виставлена, виходячи з балу в Google Class.

Шановні студенти! Завдання екзаменаційної сесії в Київському інституті бізнесу та технологій – визначити ваш рівень знань, а також виявити помилки або недоліки викладацького складу із метою удосконалення методик викладання. Ми не прагнемо налякати студентів, або змусити їх вчитися, погрожуючи поганими оцінками. Навчальний процес КІБыТ побудований таким чином, що б підняти мотивацію у студентів, і викликати у них бажання вчитися, а не відбити його за допомогою суворих заходів та опитувань. Тому слова «страх», «мандраж», «безсонна ніч перед іспитом» та інші екзаменаційні стереотипи повністю відсутні в наших стінах!

Адміністрація КІБіТ бажає всім нашим студентам успішної «відмінною» сесії! Віримо, ви будете кращими!