Закінчення школи: чому середній бал є важливим для вступу до коледжу

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниЗакінчення школи: чому середній бал є важливим для вступу до коледжу

Вже давно зруйнований Сталий в минулому стереотип, що середній бал для вступу до коледжу не має значення. Звичайно, результати вступних іспитів є важливим і навіть визначальним фактором, проте далеко не є єдиним. Рейтинг – це комплексна оцінка, яка бере до уваги всі результати та досягнення. Розберімось, із чого він складається.

Що потрібно для вступу в коледж: враховуємо всі нюанси

Стандартна формула визначення конкурсного рейтингу абітурієнта – П1 + П2 + А + ОУ.

П1 – перший екзаменаційний предмет. В економіко-технологічному коледжі КІБіТ це українська мова.

П2 – другий екзаменаційний предмет. Залежно від спеціальності, в коледжі КІБіТ це можуть бути: математика, фізика, історія України, англійська мова, біологія. Абітурієнт обирає один предмет із двох запропонованих

А – Прохідний бал після 9 класу, середній бал свідоцтва про незакінчену середню освіту. Показник розраховується як середнє арифметичне всіх оцінок із додатка до свідоцтва. До уваги беруться:

  • нормативні дисципліни
  • дисципліни на вибір
  • державна підсумкова атестація

ОУ – конкурсний бал про закінчення підготовчих курсів навчального закладу для подальшого вступу. Абітурієнт протягом навчального року відвідує підготовчі курси, проходить підсумкове тестування та отримує від 0 до 24 балів.

Розрахунок конкурсного рейтингової оцінки не вичерпується якимось одним аспектом, а є комплексною оцінкою знання абітурієнта за останні кілька років.

Наскільки залежить прохідний бал для вступу до коледжу від оцінок в свідоцтві?

Далеко не всі абітурієнти визначаються із місцем майбутнього навчання заздалегідь, і відповідно не всі з них відвідують підготовчі курси. Отже, варто задуматися про високий шкільний середній бал для вступу до коледжу, який надасть вам можливість відчувати себе більш спокійно та впевнено. Які ж переваги надає високий шкільний середній бал?

Додатковий рейтинг. Якщо ви вирішили вступати до престижного середнього навчального закладу, де існує досить великий конкурс, загальний рівень підготовки абітурієнтів буде дуже високим. І якщо більшість з них, як і ви, здадуть вступні іспити досить успішно, то на прохідний бал до коледжу вплине саме якість шкільного документа.

Навчання на бюджеті. Багато коледжів та технікумів відкривають місця для навчання на бюджетній основі. В останні роки ця практика встановилася навіть в деяких комерційних навчальних закладах. Тому варто постаратися та налягти на навчання, що б потім мати можливість отримати безкоштовну освіту.

Якісна підготовка. Якщо абітурієнт піклується про середній бал для вступу до коледжу заздалегідь, то його знання та рівень підготовки будуть набагато вищими, ніж у тих, хто зайнявся навчанням протягом останніх двох-трьох місяців. Відповідно, він зможе не тільки легко вступити, але і не буде відчувати труднощів під час навчання на першому курсі.

Престиж і самоповагу. Для молодої людини завжди важливо бути впевненим у своїх силах і мати гарну репутацію в очах інших, що допомагає йому вчитися більш ефективно та успішно. Бути відмінником не тільки не соромно, а й почесно, а гарне навчання – запорука формування психології успішної людини.

Гарний шкільний середній бал – це можливість отримати саме ту освіту, яку ви плануєте, а не ту, куди візьмуть. Не варто нехтувати цим показником, а краще придумати, як зробити його більш високим.

Як підвищити шкільний середній бал для вступу до коледжу?

Якщо брати в загальному плані, головна вимога – вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Однак в житті бувають різні ситуації, і далеко не завжди навчання може бути відмінним та стабільно успішним, особливо коли мова йде про дітей підліткового віку. Тому перед закінченням навчального року варто подумати, які ще існують можливості для виправлення оцінок. Пропонуємо вам деякі з них.

Добре написати ДПА. Державна підсумкова атестація – чудова можливість виправити негативну оцінку на позитивну. Атестація здається з української мови, математики та виборному предмету (див. статтю: «Підготовка до ДПА: на що варто звернути увагу»), тобто з’являється шанс отримати гарний прохідний бал після 9 класу.

Виконати додаткові завдання. Окрім загальної шкільної програми, існує безліч додаткових завдань, які допоможуть отримати додаткові гарні оцінки. Підготовка презентації, написання реферату, звіт про екскурсію, участь в міських та обласних конкурсах, – варіантів багато, потрібно лише про них дізнатися.

Отримати інформацію про можливості перездачі. Якщо ви отримали погану оцінку в останній момент, не варто засмучуватися, опускати руки, або навпаки проявляти зайву принциповість, адже мова йде про прохідний бал до коледжу. Спокійно підійдіть до викладача або до представника адміністрації, і дізнайтеся, як можна перездати предмет.

Правильно розставити пріоритети в останній місяць навчання. Перед закінченням навчального року багато школярів концентруються виключно на предметах, необхідних для вступу, і забувають, що всі оцінки йдуть до свідоцтва. Однак не варто псувати шкільні документи недбалим ставленням до «не дуже важливих предметів».

Середній бал для вступу до коледжу залежить не лише від результатів іспитів, але і від вашого навчання в школі, причому до уваги беруться всі предмети, а не тільки потрібні для вступу. Тому перед закінченням навчального року не варто розслаблятися, а потрібно зробити все можливе, що б ваш рейтинг був високим. Бажаємо вам успіхів у навчанні та гарних оцінок!

Окончание школы: почему для поступления в колледж важен средний балл

Kiev Institute of Business and TechnologyНовиниЗакінчення школи: чому середній бал є важливим для вступу до коледжу

Давно разрушен установившийся в прошлом стереотип, что средний балл для поступления в колледж не имеет значения. Конечно, результаты вступительных экзаменов – важный и даже определяющий фактор, однако далеко не единственный. Рейтинг – это комплексная оценка, которая берёт во внимание все результаты и достижения. Давайте разберёмся, из чего он состоит.

Что нужно для поступления в колледж: учитываем все нюансы

Стандартная формула определения конкурсного рейтинга абитуриента – П1+ П2+ А+ОУ.

П1 – первый экзаменационный предмет. В экономико-технологическом колледже КИБиТ это украинский язык.

П2 – второй экзаменационный предмет. В зависимости от специальности, в колледже КИБиТ это могут быть: математика, физика, история Украины, английский язык, биология. Абитуриент выбирает один предмет из двух предложенных.

А – Проходной балл после 9 класса, средний балл свидетельства о незаконченном среднем образования. Показатель рассчитывается как среднее арифметическое всех оценок из приложения к свидетельству. Во внимание берутся:

  • нормативные дисциплины
  • дисциплины на выбор
  • государственная итоговая аттестация

ОУ – конкурсный балл об окончании подготовительных курсов учебного заведения для последующего поступления. Абитуриент в течение учебного года посещает подготовительные курсы, проходит итоговое тестирование и получает от 0 до 24 баллов.

Расчёт конкурсного рейтинговой оценки не исчерпывается каким-то одним аспектом, а является комплексной оценкой знания абитуриента за последние несколько лет.

Насколько зависит проходной балл для поступления в колледж от оценок в свидетельстве?

Далеко не все абитуриенты определяются с местом будущей учёбы заранее, и соответственно не все из них посещают подготовительные курсы. Следовательно, стоит задуматься о высоком школьном среднем балле для поступления в колледж, который даст вам возможность чувствовать себя более спокойно и уверенно. Какие преимущества даёт высокий школьный средний балл?

Дополнительный рейтинг. Если вы решили поступать в престижное среднее учебное заведение, где существует достаточно большой конкурс, общий уровень подготовки абитуриентов будет очень высоким. И если большинство из них, как и вы, сдадут вступительные экзамены достаточно успешно, то на проходной балл в колледж повлияет именно качество школьного документа.

Обучение на бюджете. Много колледжей и техникумов открывает места для обучения на бюджетной основе. В последние годы эта практика установилась даже в некоторых коммерческих учебных заведениях. Поэтому стоит постараться и приналечь на учёбу, что б потом иметь возможность получить бесплатное образование.

Качественная подготовка. Если абитуриент заботится о среднем балле для поступления в колледж заранее, то его знания и уровень подготовки будут гораздо выше, чем у тех, кто занялся учёбой в течение последних двух-трёх месяцев. Соответственно, он сможет не только легко поступить, но и не будет испытывать сложностей во время обучения на первом курсе.

Престиж и самоуважение. Для молодого человека всегда важно быть уверенным в своих силах и иметь хорошую репутацию в глазах других, что помогает ему учиться более эффективно и успешно. Быть отличником не только не стыдно, но и почётно, а хорошая учёба – залог формирования психологии успешного человека.

Хороший школьный средний балл – это возможность получить именно то образование, которое вы планируете, а не то, куда возьмут. Не стоит пренебрегать этим показателем, а лучше придумать, как сделать его более высоким.

Как повысить школьный средний балл для поступления в колледж?

Если брать в общем плане, главное требование – учиться, учиться и ещё раз учиться. Однако в жизни бывают разные ситуации, и далеко не всегда учёба может быть отличной и стабильно успешной, особенно когда речь идёт о ребятах подросткового возраста. Поэтому перед окончанием учебного года стоит подумать, какие ещё существует возможности для исправления оценок. Предлагаем вам некоторые из них.

Хорошо написать ДПА. Государственная итоговая аттестация (укр. – ДПА) – прекрасная возможность исправить негативную оценку на позитивную. Аттестация сдаётся по украинскому языку, математике и выборному предмету (см. статью: «Подготовка к ДПА: на что стоит обратить внимание»), то есть появляется шанс получить хороший проходной балл после 9 класса.

Выполнить дополнительные задачи. Помимо общей школьной программы, существует множество дополнительных заданий, которые помогут получить дополнительные хорошие оценки. Подготовка презентации, написание реферата, отчёт об экскурсии, участие в городских и областных конкурсах,– вариантов много, нужно только о них узнать.

Получить информацию о возможности пересдачи. Если вы получили плохую оценку в последний момент, не стоит расстраиваться, опускать руки, или наоборот проявлять излишнюю принципиальность, ведь речь идёт о проходном балле в колледж. Спокойно подойдите к преподавателю или к представителю администрации, и узнайте, как можно пересдать предмет.

Правильно расставить приоритеты в последний месяц обучения. Перед окончанием учебного года многие школьники концентрируются исключительно на предметах, необходимых для поступления, и забывают, что все оценки идут в свидетельство. Однако не стоит портить школьные документы халатным отношением к «не очень важным предметам».

Средний балл для поступления в колледж зависит не только от результатов экзаменов, но и от вашей учёбы в школе, причём во внимание берутся все предметы, а не только нужные для поступления. Поэтому перед окончанием учебного года не стоит расслабляться, а сделать всё возможное, что б ваш рейтинг был высоким. Желаем вам успехов в учёбе и хороших оценок!