Публічне управління та адміністрування

(0 відгуків)
Публічне управління та адміністрування

ДІЯТИ НАЙКРАЩИМ ЧИНОМ ДЛЯ СВОГО НАРОДУ

Досягнення мрій та їх втілення в реальність залежить від вміння особистості керувати власним життям. Навчитися працювати в команді, приймати рішення і досягати результату, опановувати нові види діяльності, творчо ставитись до завдань, працювати над собою – це тільки малий перелік того, чому Вас навчать на факультеті менеджменту.

Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов‘язана з вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу та тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі суспільного виробництва і держави в цілому.

Предмети, які вивчають на ОКР спеціаліст (нормативні та вибіркові)

 • Бюджетний менеджмент
 • Валютно-фінансовий механізм ЗЕД
 • Виробнича переддипломна практика (4 тижні)
 • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 • Державне та регіональне управління
 • Дипломне проектування (6 тижнів)
 • Ділове адміністрування
 • Звітність підприємства
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Кон’юнктура світових товарних ринків
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Менеджмент і адміністрування
 • Методика викладання у вищій школі
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародний менеджмент
 • Місцеві фінанси
 • Облік і звітність у страхових організаціях
 • Податковий менеджмент
 • Психологія менеджменту
 • Психологія праці та управління
 • Публічне адміністрування
 • Ринок фінансових послуг
 • Соціальне страхування
 • Соціально-філософський аналіз економічної сфери
 • Стратегічний менеджмент
 • Страхове право
 • Транснаціональні корпорації
 • Фінансовий аналіз
 • Фінансовий менеджмент

Компанії, де студенти проходять практику

 • Національне агентство України з питань державної служби
 • Комітети Верховної Ради України
 • Київська міська державна адміністрація
 • Державні районні адміністрації
 • Пенсійний фонд України
 • Національна Академія управління при Президенті України
 • Банківські установи
 • Страхові компанії

Компетенції, що здобуваються за час навчання

на ОКР спеціаліст

Знання і розуміння:

 • розуміння природи публічних фінансів, засад бюджетування та фінансового менеджменту;
 • розуміння зовнішньоекономічних аспектів публічного адміністрування;
 • розуміння значення інформації та інформаційних технологій у публічному адмініструванні;
 • нормативно-правові акти, статистичну та фінансову інформацію публічного характеру;
 • сучасні уявлення про теорію публічного управління, теорію держави і права, економічну теорію;
 • знання принципів та функцій менеджменту;
 • сучасні уявлення про взаємодію макросередовища та функціонування держави, галузі, органу публічної влади, організації (установи);
 • сучасні уявлення про закони, принципи та механізми менеджменту і адміністрування та операційного менеджменту.

Застосування знань і розуміння:

 • здатність ефективно організовувати групову роботу публічної організації та формувати міждисциплінарну команду;
 • здатність забезпечувати ефективну комунікацію публічної організації із зовнішнім середовищем;
 • здатність здійснювати контроль за виконанням рішень та забезпечення виконавчої дисципліни в публічній організації;
 • уміння готувати проекти рішень, аргументувати необхідність та забезпечувати їх ухвалення, здійснювати контроль за виконанням рішень в публічній організації;
 • здатність до адміністрування некомерційних громадських організацій;
 • здатність до адміністрування публічних організацій у межах держави на основі світових стандартів;
 • уміння організувати волонтерську діяльність.

Формування суджень:

 • здатність використовувати професійні знання та практичні навички з теоретико-методологічних засад менеджменту організацій і адміністрування при розробці стратегій управління та розвитку організацій та підприємств;
 • здатність креативно використовувати професійні знання та практичні навички для вирішення прикладних завдань з управління.
 • здатність автоматизувати та оптимізувати роботу в публічних організаціях за допомогою інформаційних технологій.

 

Рекомендовані професії для випускників:

 1. Адміністративний менеджер в системі державної служби зайнятості
 2. Адміністративний менеджер в соціальній сфері
 3. Державний службовець
 4. Керівний працівник апарату зовнішньоекономічної діяльності
 5. Керівник прес-служби
 6. Керівник фінансових, економічних та адміністративних підрозділів
 7. Менеджер по підбору, забезпеченню та використанню персоналу
 8. Спеціаліст з електронного урядування на місцевому та регіональному рівнях
 9. Спеціаліст з публічного адміністрування у соціальній сфері
 • Для вступу на будь-який курс необхідно мати такі документи

  • Lecture 1.1 атестат про закінчення 11 класів і додаток до нього; Locked 0m
  • Lecture 1.2 паспорт громадянина України; Locked 0m
  • Lecture 1.3 копія ідентифікаційного коду; Locked 0m
  • Lecture 1.4 військовий квиток або приписне свідоцтво (для чоловіків); Locked 0m
  • Lecture 1.5 чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см; Locked 0m
  • Lecture 1.6 для неповнолітніх абітурієнтів – паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків. Locked 0m
 • а також на перший курс

  3 сертифікати ЗНО

  • Lecture 2.1 Сертифікат ЗНО з української мови та літератури (ваговий коефіцієнт 0,3) ≥ 100 балів; Locked 0m
  • Lecture 2.2 Сертифікат ЗНО з історії України (ваговий коефіцієнт 0,3) ≥ 100 балів. Locked 0m
  • Lecture 2.3 Сертифікат ЗНО з математики або іноземної мови (ваговий коефіцієнт 0,3 ) ≥ 100 балів. Locked 0m
 • а також на другий (третій) курс

  • Lecture 3.1 диплом молодшого спеціаліста і додаток до нього. Locked 0m
 • а також для вступу на рівень спеціаліста

  • Lecture 4.1 диплом бакалавра спорідненої до психології спеціальності і додаток до нього. Locked 0m
 • а також для вступу на другу вищу освіту

  • Lecture 5.1 диплом бакалавра і додаток до нього; Locked 0m
  • Lecture 5.2 диплом спеціаліста/магістра і додаток до нього (при наявності). Locked 0m

Телефони приймальної комісії

(044) 353-42-42

(050) 341-42-42

(073) 131-39-77

Замовити дзвінок