Психологія

(0 відгуків)
Психологія

НАВЧИТИСЯ СПРЯМОВУВАТИ РОЗВИТОК ЛЮДИНИ ЗАЛЕЖНО ВІД СИТУАЦІЇ

З найдавніших часів людей цікавив внутрішній світ людини. У наш час психологія охоплює майже всі сфери життя й діяльності людей, психологічні знання використаються в політиці, економіці, медицині, культурі й мистецтві, на виробництві й в сфері послуг. І, безсумнівно, кожній людині буде корисно й цікаво навчатися на психолога та довідатися більше про себе й інших людей. Серед унверситетів та інститутів, у яких є факультет психології в Україні, ми вирізняємося тим, що пропонуємо здобути не просто базову психологічну освіту, а доповнюємо її бізнес-спрямованими дисциплінами (HR-спрямованість та ін.) та готуємо до використання методів психологічної роботи (психодіагностики, зокрема) у сфері бізнесу, що є затребуваним на сучасному ринку праці.

Наша завідуюча кафедрою психології – Гридковець Л.М. співпрацює як з психологічними інститутами, так і з соціально психологічними факультетами та кафедрами психології різних вузів Києва та України, а також із різними організаціями, що опікуються проблемами психології.

Крім того випускники ВНЗ спеціальності “Психологія” можуть займатися дослідницькою та викладацькою роботою. Найбільш затребуваними є організаційні психологи (психологія реклами, менеджмент), клінічні психологи, психологи-консультанти, соціальні й дитячі психологи. Кожен наш випускник є успішним HR (менеджером з персоналу). Звертаємо увагу випускників педагогічних та медичних коледжів на зазначені спеціалізації!

Як вступити на психолога? Вступити на факультет психології можна як на денну так і на заочну форму навчання. Для вступу на другу вищу освіту за спеціальністю психологія вам необхідно мати диплом бакалавра будь-якої спеціальності та здати лише вступне випробування по вступу до спеціальності.

Предмети, які вивчають на ОКР бакалавр

 • Анатомія та еволюція нервової системи людини
 • Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці
 • Безпека і гігієна інтернет-спілкування
 • Виробнича практика
 • Візуальна психодіагностика
 • Вікова психологія. Інженерна психологія
 • Вступ до спеціальності
 • Гештальтпсихологія
 • Гувернерство
 • Державна атестація
 • Дитяча психологія
 • Диференціальна психологія
 • Експериментальна психологія
 • Етика ділового спілкування. Етика бізнесу
 • Загальна психологія
 • Загальна та соціальна педагогіка
 • Зоопсихологія та порівняльна психологія
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Інформатика і комп’ютерна техніка
 • Історія психології
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Крос-культурний менеджмент. Крос-культурна психологія.
 • Лідерство
 • Математична статистика. Математичні методи в психології
 • Методика викладання психології
 • Методика проведення психологічної експертизи
 • Методика соціальної роботи
 • Методологічні та теоретичні проблеми психології
 • Моделювання, прикладна та технічна творчість
 • Недержавні суспільні організації
 • Організація психологічної служби
 • Основи біології та генетики людини
 • Основи геронтології
 • Основи медичних знань і педіатрія
 • Основи психологічного консультування
 • Основи психотерапії
 • Основи сексології та сексопатології
 • Основи соціально-правового захисту дитинства
 • Патопсихологія та психологія девіантної поведінки
 • Педагогічна етика і естетика
 • Поведінка споживача
 • Порівняльна педагогіка. Порівняльна психологія
 • Правознавство. Трудове право
 • Практикум професійного добору кадрів
 • Проблеми мотивації поведінки та навчальної діяльності
 • Психодіагностика
 • Психологічна допомога при залежностях
 • Психологія  шахрайства
 • Психологія бізнесу і підприємництва
 • Психологія біржової торгівлі
 • Психологія грошей, грошового обігу і накопичення
 • Психологія девіантної поведінки
 • Психологія і педагогіка сім’ї
 • Психологія інтернет-реклами
 • Психологія кіберзлочинності
 • Психологія комерційної таємниці
 • Психологія користувачів віртуальних мереж
 • Психологія податків
 • Психологія праці та управління
 • Психологія сім’ї
 • Психологія спілкування. Практикум з психології спілкування
 • Психологія страхування
 • Психологія інтернет-торгівлі. Психологія інтернет-продаж
 • Психосоматика
 • Психофізіологія
 • Соціальна психологія. Практикум з соціальної роботи
 • Соціальна робота з населенням
 • Соціологія
 • Технології оптово-роздрібної торгівлі
 • Тренінг комунікативності
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)

Компанії, де студенти проходять практику

 • «Джеронімо» дитячий розвиваючий центр
 • Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос” агропромислового комплексу України
 • Ірпінський еколого-технічний центр творчості
 • Італійський сімейний ресторан «Pesto Cafe», дитяча кімната
 • Медичний центр «Мати та дитина»
 • Міжнародна благодійна організація «Карітас України»
 • Міжнародний благодійний фонд «Карітас – Київ»
 • Міністерство соціальної політики України
 • ПрАТ «Натурфарм», HR відділ
 • ТМО «Психіатрія»
 • ТОВ «ЕЛАН-КМ»
 • ТОВ «Солі део Глорія»
 • ТОВ «Т.М.А»
 • Тренінговий центр КМТ
 • Центр по роботі з сім′ями та жінками Шевченківського р-ну м.Києва
 • Центр соціального розвитку «Доматіс»
 • Школа вокалу «InproviNation»

Предмети, які вивчають на ОКР спеціаліст

 • Вікова психологія
 • Геронтопсихологія
 • Етика психолога
 • Медична психологія
 • Методика викладання психології
 • Організаційна психологія
 • Організація психологічної служби
 • Основи психогенетики
 • Основи психотерапії і консультування
 • Психологія залежностей
 • Психологія конкуренції
 • Психологія конфліктів. Психологія травмуючих ситуацій
 • Психологія маніпуляцій
 • Психологія масової поведінки
 • Психологія масової поведінки. Психологія впливу
 • Психологія менеджменту
 • Психологія особистості
 • Психологія праці та управління
 • Психологія ризику і прийняття рішень
 • Психологія сім҆ї
 • Реабілітаційна психологія
 • Соціальна робота в системі психологічної служби
 • Соціальні мережі: діагностика і управління

Компетенції, що здобуваються за час навчання на ОКР бакалавр

Знання і розуміння:

 • сучасні уявлення про основні поняття і категорії психології;
 • базові знання фундаментальних розділів психології і педагогіки, історії, теорії і практики психології, основи психології дітей та психології сім’ї, основ соціальної роботи, антропогенезу, психогенетики як системи психологічного знання, законів функціонування соціальної системи; методології науково-психологічних досліджень в обсязі, необхідному для логічного усвідомлення еволюції галузей психології, використання знань в обраній професії;
 • знання функцій та задач психологічної служби, її видів та форм, здатність здійснювати діагностику, прогнозування, психологічну допомогу та актуалізацію самодопомоги; засвоєння основних методичних підходів аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища організацій
 • базові знання теорії масової поведінки та масової свідомості, індивідуальні та соціальні чинники регуляції масової поведінки
 • знання методів психології травмуючих ситуацій;
 • сучасні уявлення про основи менеджменту і адміністрування;
 • сучасні уявлення про основи психології творчості та HR.

Застосування знань і розуміння:

 • уміння використовувати знання особливостей та механізмів психологічного впливу, його основних видів, методів конструктивного здійснення та протистояння впливу;
 • здатність попередження та профілактики девіантної форми поведінки;
 • уміння орієнтуватись у напрямах психологічних досліджень явища впливу, у концепціях соціального впливу;
 • уміння використовувати проектний підхід управління, формулювати мету, завдання, обґрунтовувати ресурсне забезпечення проекту;
 • здатність складати та проводити психологічну реабілітаційну програму, обирати стратегію та методи проведення психологічної реабілітації, використовувати відповідне програмне забезпечення для проведення системного аналізу;
 • здатність до застосування різних моделей консультування, що специфікуються відповідно до життєвих ситуацій людини;
 • уміння з урахуванням ділових та особистісних рис добирати виконавців, розподіляти завдання; здійснювати делегування.

Формування суджень:

 • здатність розуміти й розв’язати психологічні та педагогічні проблеми й задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення як до усталених наукових концепцій, так і до новітніх теорій;
 • здатність ясно і логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово, написання професійних висновків, знання ділового етикету;
 • здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень психологічних методик.

Рекомендовані професії для випускників:

 1. Викладач дисциплін з психології
 2. Інспектор з соціальної допомоги
 3. Консультант з питань організації колективної діяльності, вирішення конфліктів
 4. Менеджер з персоналу (у тому числі у консалтингових та рекрутингових агенціях)
 5. Психолог
 6. Психолог у закладах освіти (всіх рівнів)
 7. Психологічний тренер (Соціально-психологічні тренінги, Комунікативні тренінги, Тренінги підвищення знань і вмінь, Тренінги спеціалізованих вмінь (просування товарів на ринку, тощо.), Тренінги командо творення)
 8. Психологічні служби та реабілітаційні центри
 9. Реабілітаційні установи
 10. Фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера)  

Компетенції, що здобуваються за час навчання на ОКР спеціаліст

Знання і розуміння:

 • сучасні уявлення про теорію, методологію та організацію психологічного дослідження;
 • сучасні уявлення про психологію сексуальності та клінічну психологію;
 • сучасні уявлення про психологію реклами;
 • знання психологічної терапії, психологічної корекції, профілактики психологічних відхилень;
 • сучасні уявлення про основи психології творчості та HR психології.

Застосування знань і розуміння:

 • здатність розробляти та застосовувати етичні кодекси, стандарти поведінки, етичні принципи, моральні норми на основі загальнолюдських принципів моралі та професійних принципів психолога;
 • здатність діагностувати та враховувати індивідуальні відмінності особистості, використання психодіагностичних методик з метою дослідження особистості, проведення психологічного консультування (індивідуальна, сімейна, групова психотерапія);
 • уміння надавати невідкладну психологічну допомогу, діагностувати стани, що потребують психологічної допомоги, визначати тактику надання такої допомоги;
 • уміння самостійно розробляти реабілітаційні заходи, використовувати прогресивні методики психотерапії, визначати і використовувати психологічні критерії та методи оцінки ефективності психотерапії та реабілітаційних заходів;
 • уміння скласти програму та проводити бізнес-тренінги;
 • уміння працювати в персоналом, добирати виконавців, робота з мотивацією персоналу;
 • здатність працювати за методиками казкотерапії, арттерапії для надання допомоги дорослим і дітям;
 • уміння створювати бізнес імідж.

Формування суджень:

 • здатність використовувати професійні знання та практичні навички для вирішення прикладних завдань з психології;
 • здатність засвоювати нові ідеї, розуміти процеси розвитку історії, науки, культури людської цивілізації;
 • здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень психологічних методик.

Рекомендовані професії для випускників:

 1. Бізнес-тренер
 2. Імідж мейкер
 3. Керівник відділу кадрів
 4. Психолог
 5. Реабілітаційний психолог
 6. HR менеджер у міжнародних компаніях
 • Для вступу на будь-який курс необхідно мати такі документи

  • Lecture 1.1 атестат про закінчення 11 класів і додаток до нього; Locked 0m
  • Lecture 1.2 паспорт громадянина України; Locked 10m
  • Lecture 1.3 копія ідентифікаційного коду; Locked 0m
  • Lecture 1.4 військовий квиток або приписне свідоцтво (для чоловіків); Locked 0m
  • Lecture 1.5 чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см; Locked 0m
  • Lecture 1.6 для неповнолітніх абітурієнтів – паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків. Locked 0m
 • а також на перший курс

  3 сертифікати ЗНО

  • Lecture 2.1 Сертифікат ЗНО з української мови та літератури (ваговий коефіцієнт 0,3) ≥ 100 балів; Locked 0m
  • Lecture 2.2 Сертифікат ЗНО з біології або іноземної мови (ваговий коефіцієнт 0,3) ≥ 100 балів; Locked 0m
  • Lecture 2.3 Сертифікат ЗНО з історії України (ваговий коефіцієнт 0,3) ≥ 100 балів. Locked 0m
 • а також на другий (третій) курс

  • Lecture 3.1 диплом молодшого спеціаліста і додаток до нього; Locked 0m
 • а також для вступу на рівень спеціаліста

  • Lecture 4.1 диплом бакалавра спорідненої до психології спеціальності і додаток до нього; Locked 0m
 • а також для вступу на другу ищу освіту

  • Lecture 5.1 диплом бакалавра і додаток до нього; Locked 0m
  • Lecture 5.2 диплом спеціаліста/магістра і додаток до нього (при наявності); Locked 0m

Телефони приймальної комісії

(044) 353-42-42

(050) 341-42-42

(073) 131-39-77

Замовити дзвінок