Менеджмент

(0 відгуків)
Менеджмент

ТРИМАЙ УСІ БІЗНЕС ПРОЦЕСИ ПІД КОНТРОЛЕМ

Досягнення мрій та їх втілення в реальність залежить від вміння особистості керувати власним життям. Складна наука менеджменту кар’єри ніщо у порівнянні з відповідальністю, яку Ви будете брати на себе як керівник підрозділу, фірми, концерну, корпорації тощо. Навчитися працювати в команді, приймати рішення та досягати результату, опановувати нові види діяльності, творчо ставитись до завдань, працювати над собою – це тільки малий перелік того, чому Вас навчать на факультеті менеджменту.

Менеджмент (з англ to manage – керувати) наука яка пояснює чому та в наслідок чого процвітають чи руйнуються організації. Науковці в області менеджменту шляхом випробувань та практики в області управління відповідають на питання: В чому виявляється успіх організації?. Відповідь на це питання дозволяє відповісти на більш прагматичне питання: Що може зробити керівник для забезпечення успіху організації?.

Основою світу менеджерів є організації, саме в них спостерігаються процеси і стани, які є причиною існування менеджменту. Першочергова задача менеджменту полягає в створенні організаційної культури, творчого інноваційного клімату, які стимулюють працівників на нововведення.

Предмети, які вивчають на ОКР бакалавр (нормативні та вибіркові)

 • Адміністративний менеджмент
 • Аналіз господарської діяльності
 • Антикризове управління
 • Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці
 • Бізнес-планування. Прогнозування та макроекономічне планування
 • Бюджетна система
 • Вища математика
 • Вступ до спеціальності
 • Господарське право
 • Гроші та кредит
 • Державне та регіональне управління
 • Екологічний менеджмент
 • Економетрика
 • Економіка і фінанси підприємств
 • Звітність підприємств
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Інформаційні системи в фінансових організаціях
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Кон’юнктура світових товарних ринків
 • Контролінг
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Лідерство
 • Макроекономіка
 • Маркетинг
 • Маркетингові дослідження ринку
 • Менеджмент
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародна торгівля
 • Міжнародний маркетинг
 • Мікроекономіка
 • Національна економіка
 • Операційний менеджмент
 • Організація і управління рієлтерською діяльністю
 • Основи бізнесу. Основи підприємництва.
 • Поведінка споживача
 • Податкова система
 • Правознавство. Трудове право
 • Практикум професійного добору кадрів
 • Психологія комерційної таємниці
 • Психологія спілкування
 • Публічне управління та адміністрування
 • Самоменеджмент
 • Соціологія державного управління
 • Стратегічне управління підприємством
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Управління експортно-імпортними операціями
 • Управління персоналом
 • Управлінські рішення
 • Філософія
 • Фінанси підприємств
 • Юридична психологія

Компанії, де студенти проходять практику (вибірково)

 • Державне підприємство “Новопокровський комбінат хлібопродуктів”
 • Науково-виробниче фермерське господарство “Компанія “Маїс”
 • ПАТ “БАН”
 • ПАТ “Баштанський сирзавод”
 • ПАТ “Київхліб”
 • ПАТ “Кременчукм’ясо”
 • ПАТ “ПетроШинТорг”
 • ПАТ “Харківська бісквітна фабрика”
 • ПАТ «Дубномолоко»
 • ПАТ «Ужгородський замок»
 • ПАТ «ЮГОК»
 • Продовольча компанія “Екопродукт”
 • ТОВ “Артекс Буд”
 • ТОВ “Август-Кий”
 • ТОВ “Вовчанський м’ясокомбінат”
 • ТОВ “Дніпропетровський млиновий комбінат”
 • ТОВ “Енліль”
 • ТОВ “Лікеро-горілчаний завод “Прайм”
 • ТОВ “Олсідз”
 • ТОВ “Ред Юкрейн “
 • ТОВ “Сільськогосподарське підприємство “Векка”
 • ТОВ “Техноком”
 • ТОВ “ТК БРОК”
 • ТОВ “Чугуївський м’ясокомбінат”
 • ТОВ «ПЕМЗ»
 • ТОВ «ТД Ікар»
 • ТОВ «Комфортна вежа»
 • ТОВ «Малєбєль»
 • ТОВ «НУС»

Предмети, які вивчають на ОКР спеціаліст (нормативні та вибіркові)

 • Бюджетний менеджмент
 • Валютно-фінансовий механізм ЗЕД
 • Виробнича переддипломна практика (4 тижні)
 • Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
 • Державне та регіональне управління
 • Дипломне проектування (6 тижнів)
 • Ділове адміністрування
 • Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
 • Маркетинг
 • Менеджмент і адміністрування
 • Методика викладання у вищій школі
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародний менеджмент
 • Податковий менеджмент
 • Психологія менеджменту
 • Психологія праці та управління
 • Публічне адміністрування
 • Ринок фінансових послуг
 • Соціально-філософський аналіз економічної сфери
 • Стратегічний менеджмент
 • Транснаціональні корпорації
 • Фінансовий менеджмент
 • Ціна у Києві від 1950 грн/міс
 • Ціна у філіях від 1350 грн/міс

Компетенції, що здобуваються за час навчання на ОКР бакалавр

Знання і розуміння:

 • сучасні уявлення про основні поняття і категорії менеджменту та управління;
 • знання принципів та функцій менеджменту;
 • вивчення теоретико-методологічних засад створення й функціонування організацій;
 • знаннями про теорію та практику функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища, про регулювання процесів, які в них відбуваються у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем тощо;
 • засвоєння основних методичних підходів аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища організацій
 • сучасні уявлення про технології та процедури формування цілей менеджменту і адміністрування;
 • розуміння основ побудови бізнесу у сучасних економічних умовах;
 • сучасні уявлення про закони, принципи та механізми менеджменту і адміністрування, знання трудового законодавства та нормативних кадрових документів.

Застосування знань і розуміння:

 • уміння аналізувати бізнес-процеси та встановлювати зв’язки між ними;
 • уміння організовувати процес виконання завдань у відповідності до принципів управління;
 • знання й уміння забезпечувати та контролювати якісне виконання завдань професійної діяльності на основі інструкцій, методичних рекомендацій, встановлених норм, нормативів, технічних умов тощо, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення;
 • уміння використовувати проектний підхід управління, формулювати мету, завдання, обґрунтовувати ресурсне забезпечення проекту;
 • компетенції щодо роботи менеджера та управління структурними підрозділами підприємств на первинному рівні, операційними системами та процесами в організаціях;
 • уміння з урахуванням ділових та особистісних рис добирати виконавців, розподіляти завдання; здійснювати делегування; визначати та оцінювати ефективність менеджменту;
 • здатність працювати самостійно та в команді при вирішенні складних професійних завдань.

Формування суджень:

 • здатність використовувати професійні знання та практичні навички для вирішення прикладних завдань з управління, вміння проводити ділові переговори, переконувати у власній думці;
 • здатність ясно і логічно висловлювати свої думки як усно, так і письмово, знання бізнес-етики;
 • здатність самостійно опановувати нові знання, критично оцінювати набутий досвід з позицій останніх досягнень методики менеджменту;
 • здатність автоматизувати та оптимізувати роботу за допомогою інформаційних технологій.

Рекомендовані професії для випускників:

 1. Викладач дисциплін з менеджменту
 2. Документознавець
 3. Керівник відділу продажу
 4. Менеджер з виробництва
 5. Менеджер з логістики
 6. Менеджер малого та середнього бізнесу
 7. Менеджер рекламного відділу
 8. Менеджер PR відділу
 9. Менеджер-економіст
 10. Підприємець
 11. Помічник HR менеджера
 12. Помічник-референт

Компетенції, що здобуваються за час навчання на ОКР спеціаліст

Знання і розуміння:

 • сучасні уявлення про предметну сферу і методологічну основу менеджменту і адміністрування;
 • перспективні наукові напрями розвитку менеджменту і адміністрування;
 • сучасні уявлення про технології та процедури формування цілей менеджменту і адміністрування;
 • сучасні уявлення про організації та функціонування органів корпоративного управління;
 • сучасні уявлення про закони, принципи та механізми менеджменту і адміністрування та операційного менеджменту.

Застосування знань і розуміння:

 • компетентності з ефективного управління проектами і програмами в організаціях;
 • володіння методами управління індивідуальними, груповими та організаційними змінами;
 • володіння методами визначення процедури та основного змісту кожного етапу вироблення та впровадження управлінського рішення з визначенням термінів, виконавців і вартості;
 • володіння методами управління якістю та контролю якості на рівні підприємства;
 • розроблення фінансової стратегії підприємств у взаємозв’язку із місією та загальною корпоративною стратегією їх розвитку;
 • уміння досліджувати фінансовий стан підприємства, шукати резерви його зміцнення;
 • уміння приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.

Формування суджень:

 • здатність використовувати професійні знання та практичні навички з теоретико-методологічних засад менеджменту організацій і адміністрування при розробці стратегій управління та розвитку організацій та підприємств;
 • здатність креативно використовувати професійні знання та практичні навички для вирішення прикладних завдань з управління;
 • здатність автоматизувати та оптимізувати роботу за допомогою інформаційних технологій.

Рекомендовані професії для випускників:

 1. Виконавчий директор
 2. Менеджер аналітик
 3. Менеджер зі стратегічного планування
 4. Менеджер контролю якості
 5. Менеджер по роботі з корпоративними клієнтами
 6. Менеджер проектів (у тому числі міжнародних)
 7. Менеджер управління змінами
 8. Операційний менеджер
 9. Підприємець
 • Для вступу на будь-який курс необхідно мати такі документи

  • Lecture 1.1 атестат про закінчення 11 класів і додаток до нього; Locked 0m
  • Lecture 1.2 паспорт громадянина України; Locked 0m
  • Lecture 1.3 копія ідентифікаційного коду; Locked 0m
  • Lecture 1.4 військовий квиток або приписне свідоцтво (для чоловіків); Locked 0m
  • Lecture 1.5 чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см; Locked 0m
  • Lecture 1.6 для неповнолітніх абітурієнтів – паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків. Locked 0m
 • а також на перший курс

  3 сертифікати ЗНО

  • Lecture 2.1 Сертифікат ЗНО з української мови та літератури (ваговий коефіцієнт 0,3) ≥ 100 балів; Locked 0m
  • Lecture 2.2 Сертифікат ЗНО з історії України (ваговий коефіцієнт 0,3) ≥ 100 балів. Locked 0m
  • Lecture 2.3 Сертифікат ЗНО з математики або іноземної мови (ваговий коефіцієнт 0,3 ) ≥ 100 балів. Locked 0m
 • а також на другий (третій) курс

  • Lecture 3.1 диплом молодшого спеціаліста і додаток до нього. Locked 0m
 • а також для вступу на рівень спеціаліста

  • Lecture 4.1 диплом бакалавра спорідненої до психології спеціальності і додаток до нього. Locked 0m
 • а також для вступу на другу вищу освіту

  • Lecture 5.1 диплом бакалавра і додаток до нього; Locked 0m
  • Lecture 5.2 диплом спеціаліста/магістра і додаток до нього (при наявності). Locked 0m

Телефони приймальної комісії

(044) 353-42-42

(050) 341-42-42

(073) 131-39-77

Замовити дзвінок