Правила прийому на заочну форму навчання

* обов'язкові поля

 

Прийом заяв та документів до КІБіТ на заочну форму навчання на освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр" з 16 по 19 травня (ВЕСНЯНИЙ НАБІР) та з 29 серпня по 20 вересня 2016 року (ЛІТНІЙ НАБІР)

1) На старші курси (ІІ, ІІІ – на підставі диплома молодшого спеціаліста)

На навчання на другий (третій) курс приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Прийом документів за адресою: з 9:00 до 17:00, крім суботи та неділі.

Вступні екзамени:
Фаховий іспит. Основи бухгалтерського обліку - 20.05.2016 о 10.00
Фаховий іспит. Основи фінансів - 23.05.2016 о 12.00
Фаховий іспит. Основи психології - 20.05.2016 о 10.00
Фаховий іспит. Основи менеджменту - 23.05.2016 о 10.00
Фаховий іспит. Співбесіда (для вступу на ІІ курс за не спорідненою спеціальністю) - 24.05.2016 о 10.00 
 
 
Київ — 8 900 грн/рік

Філії — 6 900 грн/рік

Телефони для довідок у філіях.

При собі мати такі документи:

 • диплом молодшого спеціаліста і додаток до нього;
 • атестат про закінчення 11 класів і додаток до нього;
 • паспорт громадянина України;
 • військовий квиток або приписне свідоцтво;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.

2) На поновлення (за академічною довідкою)

Прийом документів на поновлення та переведення здійснюється приймальною комісією протягом всього навчального року, в межах ліцензійних обсягів на конкурсних засадах.

Вступайте до Київського Інституту Бізнесу та Технологій за академічною довідкою іншого ВНЗ або академічною довідкою КІБіТ. Звертайтеся до деканату у Києві або філіях, Вам порахують академічну різницю та запропонують курс, на якому Ви зможете продовжити навчання за обраною спеціальністю.

Спеціальності заочної формі навчання: 

 • Менеджмент 
 • Фінанси і кредит
 • Облік і аудит
 • Психологія 
Прийом документів: з 9:00 до 17:00 (понеділок - п'ятниця) за адресою.
 
Київ — 8 900 грн/рік;

Філії — 6 900 грн/рік; 

При собі мати такі документи:

 • академічну довідку або копію залікової книжки;
 • паспорт громадянина України;
 • військовий квиток або приписне свідоцтво;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.

3) На освітньо-кваліфікафійний рівень "спеціаліст" з дипломом бакалавра за відповідною спеціальністю (термін навчання – 1 рік)

Графік проведення вступних випробувань:

Спеціальність

Вступні випробування

Час проведення

Психологія

1.    Іноземна мова  

 2. Вступ до фаху. Основи психології  

25.05.2016 о 15.00 

 20.05.2016 о 15.00

Облік і оподаткування

1.   Іноземна мова  

2. Вступ до фаху. Основи бухгалтерського обліку

25.05.2016 о 15.00 

 20.05.2016 о 15.00

Фінанси, банківська справа та страхування

1.   Іноземна мова

 2.   Вступ до фаху. Основи фінансів

25.05.2016 о 15.00

 23.05.2016 о 16.00

Менеджмент

1.  Іноземна мова 

2. Вступ до фаху. Основи менеджменту

25.05.2016 о 15.00

 23.05.2016 о 14.00

Публічне управління та адміністрування

1. Іноземна мова 

2. Вступ до фаху. Основи менеджменту

25.05.2016 о 15.00

 23.05.2016 о 14.00

 

Прийом документів за адресою: з 9:00 до 17:00 (понеділок - п'ятниця).

Київ — 11 800 -16 900 грн/рік*(в залежності від обраної спеціальності);
Філії — 7 900 - 10 900 грн/рік*(в залежності від обраної спеціальності);
*для випускників КІБіТ – пільгові умови
 

Телефони для довідок у Києві та філіях. 

При собі мати такі документи:
 • диплом бакалавра і додаток до нього;
 • диплом спеціаліста/магістра і додаток до нього (при наявності);
 • паспорт громадянина України;
 • військовий квиток або приписне свідоцтво;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.


4) На другу вищу освіту з дипломом бакалавра (спеціаліста, магістра) за іншою спеціальністю (термін навчання – 1,5 роки).

Графік проведення вступних випробувань:

Спеціальність

Вступні випробування

Час проведення

Психологія

1.    Іноземна мова  

 2. Вступ до фаху. Основи психології  

25.05.2016 о 15.00 

 20.05.2016 о 15.00

Облік і оподаткування

1.   Іноземна мова  

2. Вступ до фаху. Основи бухгалтерського обліку

25.05.2016 о 15.00 

 20.05.2016 о 15.00

Фінанси, банківська справа та страхування

1.   Іноземна мова

 2.   Вступ до фаху. Основи фінансів

25.05.2016 о 15.00

 23.05.2016 о 16.00

Менеджмент

1.  Іноземна мова 

2. Вступ до фаху. Основи менеджменту

25.05.2016 о 15.00

 23.05.2016 о 14.00

Публічне управління та адміністрування

1. Іноземна мова 

2. Вступ до фаху. Основи менеджменту

25.05.2016 о 15.00

 

23.05.2016 о 14.00

Психологія

Облік і оподаткування

Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент

Публічне управління та адміністрування

 

 

Фаховий іспит. Співбесіда

 

 

24.05.2016 о 14.00

 

Прийом документів за адресою: з 9:00 до 17:00 (понеділок - п'ятниця).

Київ — 11 800 -16 900 грн/рік*(в залежності від обраної спеціальності);
Філії — 7 900 - 10 900 грн/рік*(в залежності від обраної спеціальності);
*для випускників КІБіТ – пільгові умови
 

Телефони для довідок у Києві та філіях. 

При собі мати такі документи:
 • диплом бакалавра і додаток до нього;
 • диплом спеціаліста/магістра і додаток до нього (при наявності);
 • паспорт громадянина України;
 • військовий квиток або приписне свідоцтво;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см.

Термін зарахування вступників весняного набору – 30 травня.


 

5) Вступ на ОКР "бакалавр" - 4,5 роки навчання

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

Вступай до Київського Інституту Бізнесу та Технологій за сертифікатами ЗНО 2016 року на І курс заочної форми навчання на спеціальності наших Факультетів.
Необхідні сертифікати:
 
 
Прийом документів за адресою: з 9:00 до 17:00, крім суботи та неділі.
 
Київ — 8 900 грн/рік;
Філії — 6 900 грн/рік;
 
Телефони для довідок у твоєму місті.
 
При собі мати такі документи:
 
 • атестат про закінчення 11 класів і додаток до нього;
 • паспорт громадянина України;
 • військовий квиток або приписне свідоцтво;
 • копія ідентифікаційного коду;
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
 • сертифікат ЗНО;
 • для неповнолітніх абітурієнтів – паспорт та ідентифікаційний код одного з батьків.
Прийом документів за адресою: з 9:00 до 17:00, крім суботи та неділі.

 

 


 

У терміни, визначені для подання документів, вступники подають особисто заяву на ім’я ректора КІБІТ, у якій зазначають найменування галузі та напрям (для вступників на І курс) і спеціальність (у разі вступу на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста, магістра) та форму навчання.
 

Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у лише у 2016 році.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у вищому навчальному закладі ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій».

Громадяни України, які у 2016 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій» особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

Терміни зарахування – 30 травня та 26 вересня 2016 року.